Generell informasjon

Adresse: Nøsteveien 70, 3400 Lier.

Parkering: Vi tar 06 kr i parkering. Vippskoden er 17315.

Kiosk/Kafeteria: Vi har kiosker og kafeteria både inn og ute. Vi tar Vipps, bankkort og kontanter

Sosiale medier: Vi ønsker å legge ut bilder og info fra kampene på nett. Hvis det er noen spillere som har reservert seg for det hos dere eller laget ikke ønsker det, så gi beskjed.

Laglister

Laglister må leveres i sekretariatet ved ankomst til Lier Stadion for å unngå forsinkelser. Påse at laglistene er oppdaterte og at alle navn fremkommer tydelig

Premieutdeling

De 4 beste lagene pr aldersgruppe premieres. De vil si deltakere i finale og bronsefinale. Premieutdeling starter umiddelbart etter ferdigspilt finale og bronse finale i hvert enkelt klasse.

Vi ber lagledere om å møte med sitt lag i området for premieutdeling så snart de er ferdige med siste kamp.

Baneforhold

Alle kamper spilles på gress og kunstgress på Lier Stadion, Liungenbanen og Brakerøyabanen.

Garderobe

Garderobe er tilgjengelig, men det blir mange lag i samme garderobe. Bruk derfor minst mulig plass og ta med verdisaker.

Refundering av påmeldingsgebyr

Påmeldingsgebyret refunderes frem til påmeldingsfristen går ut. Trekkes laget etter påmeldingsfristen, refunderes ikke påmeldingsgebyret. Unntaket er hvis laget må trekke seg grunnet koronarestriksjoner. Gebyret refunderes også hvis cupen må avlyses.

Kommentarer